Menu
Verbinding met de huurderszone

FAQ Beveiligde Betaling

Wat zijn de voordelen van Beveiligde Betalingsservice ?

De service wordt weliswaar door de verhuurder betaald, maar deze profiteert van vele voordelen (gemak bij reserveringen, beveiligde betalingen, enz.).
De door u overgemaakte bedragen worden voor de veiligheid tijdelijk op een aparte rekening gezet. Bij aanvang van uw verblijf worden deze vrijgemaakt.

Daarmee wordt een eventuele terugbetaling bij annulering of problemen vergemakkelijkt, met inachtneming van de huur- en gebruikersvoorwaarden van deze service.
Na ontvangst van een email van de Beveiligde Betalingsservice afkomstig van pay@mediavakanties.com, hoeft u alleen nog maar te reserveren op de beveiligde site https://pay.mediavakanties.com en betaalt u met uw creditcard. Als de reservering is gemaakt, kunt u uw huurperiode terugvinden op de beschikbaarheidskalender en de verhuurder kan dit niet meer veranderen. U ontvangt een contract in PDF formaat, dat door beide partijen is ondertekend en waar de verhuurder contractueel aan gehouden is.
Met de betalingswijze «Uitsluitend reservering» kunt u 25 % van het huurbedrag betalen met een creditcard bij reservering en het restbedrag (75%) bij aankomst zoals op voorhand is overeengekomen tussen huurder en verhuurder.

Met deze betalingswijze worden snelheid en veiligheid van de reservering met een creditcard aan elkaar gekoppeld en dit zorgt voor een grotere betalingsvrijheid van het restbedrag dat geregeld kan worden met Chèque Vacances (FR), cheques, girale of contante betaling.

Met deze betalingswijze kan het restbedrag niet via de Beveiligde Betalingsservice worden gedaan. Dit valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de huurder en verhuurder.
De Beveiligde Betalingsservice geeft een duidelijke omschrijving van de huurvoorwaarden : huurbedrag, toeslagen, opties, annuleringsvoorwaarden. Deze informatie is in uw taal vertaald (EN, FR, IT, ES, PT, NL, DE).

Hoe werkt de Beveiligde Betaling

De Beveiligde Betalingsservice is een optionele service. Het initiatief hiervoor ligt bij de verhuurder. In de advertentie staat duidelijk aangegeven dat de «Beveiligde Betaling» wordt toegepast.
Er zijn twee manieren om te betalen :

«Standaard» betaling

 • 25 % van het huurbedrag met creditcard bij reservering
 • 75 % wordt een maand voor aanvang van de huurperiode afgeschreven via de creditcard


of binnen een maand indien de reservering is gemaakt korter dan een maand voor aanvang van de huurperiode

 • 100 % van het huurbedrag met creditcard


«Uitsluitend reservering» betaling

 • 25 % van het huurbedrag te betalen bij reservering met creditcard
 • 75 % van het huurbedrag wordt direct aan de verhuurder bij aankomst met een op voorhand overeengekomen betalingswijze (cheque, contant, Chèque Vacances (FR)) betaald.


Let op : In het geval van «Uitsluitend reservering» wordt het restbedrag (75%) direct overgemaakt van huurder naar de verhuurder. Deze betaling valt niet onder de Beveiligde Betalingsservice, en wordt dus niet gecontroleerd noch gegarandeerd.
Enkel de creditcards van de volgende landen worden geaccepteerd : Frankrijk, Italië, Spanje, Groot-Brittannië, Portugal, Duitsland, België, Nederland, Ierland, Luxemburg, Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken.

Tip : Zorg ervoor dat u over een pas beschikt die geldig is tot aan het begin van het verblijf en dat het limiet voldoende is voor de afbetalingen.
In het geval van een «Standaard» betaling wordt het restbedrag (75%) via de pas afgeschreven.

Tip : Zorg ervoor dat u over een pas beschikt die geldig is tot aan het begin van het verblijf en dat het limiet voldoende is voor de afbetalingen.
Dan dient u contact met ons op te nemen via de link "contact" in de email die verstuurd is door de Beveiligde Betalingsservice. Wij zullen u zo spoedig mogelijk een andere betalingswijze voorstellen (andere creditcard).

Let op : U moet er op letten dat het restbedrag via uw creditcard kan worden afgeschreven. Mocht de betaling niet lukken, ook niet na tussenkomst van de Beveiligde Betalingsservice, dan wordt ervan uitgegaan dat de reservering door de huurder is geannuleerd.
Er wordt met de betaling aan de verhuurder gewacht tot de aanvang van de huurperiode. U kunt uw geld dan gemakkelijker terugkrijgen in geval van annulering of problemen.

In de tussentijd staat het geld op een aparte beveiligde rekening die hiervoor speciaal in het leven is geroepen.
Het aangehouden bedrag op een aparte rekening tot aanvang van het verblijf heeft als enig doel dat de transactie veilig verloopt en dat het bedrag eenvoudig kan worden terugbetaald in geval van annulering of problemen met de vakantiewoning. Op het aangehouden bedrag ontvangen wij geen rente, want dit geld behoort niet aan ons toe.
1. Kies een advertentie met de Beveiligde Betalingsservice

Deze vermelding staat niet in alle advertenties op dezelfde plaats.

2. Laat aan de verhuurder weten dat u gebruik wilt maken van de Beveiligde Betalingsservice

Indien u contact opneemt via de mail van MediaVakanties, dan hoeft u alleen maar het hokje «ik wil betalen met Beveiligde Betaling» aan te klikken en de betalingswijze te kiezen die u wenst te gebruiken («Standaard» of «Uitsluitend reservering»). Let erop dat u een geldig emailadres invoert.

Opmerking : De keuze van de betalingswijze dient in overleg met de verhuurder worden gemaakt.

3. Controleer uw mailbox

Als het reserveringsdossier door de verhuurder is gemaakt ontvangt u een reserveringsvoorstel van de Beveiligde Betalingsservice.

Tip : Controleer op de juistheid van het emailadres van de email pay@mediavakanties.com

Via de link in deze email kunt u naar de reserveringspagina gaan op de beveiligde site https://pay.mediavakanties.com

Mocht u geen email hebben ontvangen voor een reserveringsvoorstel, kijk dan eens in uw spammail en indien nodig, neem dan contact op met de verhuurder of het reserveringsdossier is gemaakt.

4. Bevestig uw reservering op https://pay.mediavakanties.com

U hoeft alleen maar de link in de email aan te klikken die naar de reserveringspagina op de site https://pay.mediavakanties.com leidt, volg de instructies op en doe de betaling voor de reservering.

Tip : Controleer in de URL dat u de juiste website https://pay.mediavakanties.com voor u hebt, met daarin een sleutelsymbool dat het gaat om een beveiligde verbinding SSL met vermelding "AKENA TECHNOLOGIES".

5. Documenten die nodig zijn voor de reservering

U dient te beschikken over een geldige creditcard tot de aanvangsdatum van uw verblijf. Controleer uw kredietlimiet en dat de creditcard geschikt is voor betalingen in het buitenland.

Voor huurbedragen hoger dan 2.500 euro wordt een kopie van een identiteitsbewijs gevraagd (formats tiff, jpeg, pdf geaccepteerd).

Let op : Het identiteitsbewijs moet volgens Europese wetgeving worden aangeleverd. U heeft tot een maand voor aanvang van het verblijf de tijd hiervoor. Bij niet naleving hiervan zal op uw kosten worden overgegaan tot annulering.

6. Afschrijving van het restbedrag

Het restbedrag wordt een maand voor aanvang van het verblijf via uw pas afgeschreven.Met deze betalingswijze van de reservering profiteert u van de snelheid en veiligheid van de creditcard en geeft u daarbij een grotere betalingsvrijheid.

Om hiervan gebruik te maken :

 • Vraag aan de verhuurder om de betalingswijze «Uitsluitend reservering» en maak met elkaar afspraken omtrent de betaling van het restbedrag (datum, betalingsmiddel)
 • Maak gebruik van de verstuurde email en betaal 25 % van het huurbedrag met uw creditcard op de site https://pay.mediavakanties.com
 • Betaal het restbedrag (75%) bij aankomst aan de verhuurder zoals op voorhand met elkaar is afgesproken.


Let op : De betaling van het restbedrag vindt dan direct tussen huurder en verhuurder zonder tussenkomst van de service plaats.

Tip : Zorg ervoor dat het restbedrag daadwerkelijk wordt betaald, want de verhuurder kan u de sleutels weigeren indien dit niet het geval is.

Nee, want vanwege de bankkosten zijn wij genoodzaakt een commissie te heffen over de borg, zelfs indien deze niet wordt gebruikt.

Wijziging en annulering

Ja, maar dat is afhankelijk van de datum waarop u heeft geannuleerd en de annuleringsvoorwaarden die u bij de reservering heeft geaccepteerd. In sommige gevallen bent u een deel van het bedrag kwijt. De annuleringsvoorwaarden worden door de verhuurder opgesteld en deze staan duidelijk in uw reserveringsdossier aangegeven en te lezen in de verstuurde emails van de Beveiligde Betalingsservice.

Let op : Elke annulering moet vanaf de beheerpagina van uw reservering op de site https://pay.mediavakanties.com worden gedaan. De annuleringen die direct via de verhuurder of via onze service worden gedaan worden niet in behandeling genomen.
 • Ga naar uw reserveringsdossier door te klikken op de link «Detail». Deze link wordt standaard in de emails vermeld die u van de Beveiligde Betalingsservice ontvangt.
 • Klik op de link «Annuleer deze vakantiewoning» in «Mijn vakantiewonin», en volg de stappen.
 • U krijgt per SMS een code toegestuurd op het telefoonnummer dat u bij de reservering heeft opgegeven.
 • U krijgt uw geld zo spoedig mogelijk teruggestort
Afhankelijk van de huurvoorwaarden die u bij de reservering heeft geaccepteerd is het mogelijk dat u een bedrag kwijt raakt aan de verhuurder. Ga voor deze voorwaarden naar uw reserveringsdossier door de klikken op de link "Detail". Deze link wordt automatisch vermeld in de emails van de Beveiligde Betalingsservice.

Op de teruggestorte bedragen wordt 2 % aan annuleringskosten door de Beveiligde Betalingsservice ingehouden voor de dekking van de bank- en administratiekosten.

Als de reservering is gedaan, zijn de huurder en verhuurder contractueel met elkaar verbonden. Zij moeten zich houden aan het contract en dit kan slechts met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

Mocht u enkele wijzigingen in het contract willen aanbrengen (de datum bijvoorbeeld), dan moet u daarover eerst overleg plegen met de verhuurder.

Mocht de verhuurder akkoord gaan, dan kan deze u een nieuw voorstel per email doen. Dit voorstel dient u te accepteren op een speciale pagina van de site https://pay.mediavakanties.com. U moet daarbij wel rekening houden dat het huurbedrag daardoor verhoogd kan worden.

Zonder :

 • een nieuw voorstel van de verhuurder
 • dat u het nieuwe voorstel heeft geaccepteerd


blijven de eerdere huurvoorwaarden van kracht en bent u daaraan wettelijk gehouden.

Indien de vakantiewoning nog niet is gereserveerd kan de verhuurder dit eenzijdig doen, omdat u het bedrag voor de reservering nog niet heeft betaald.

De verhuurder kan, indien de vakantiewoning is gereserveerd, zonder uw akkoord geen wijzigingen meer aanbrengen in de contractueel overeengekomen voorwaarden. Hij kan u echter wel voorstellen om een wijziging aan te brengen.

Er is een email naar u gestuurd met het voorstel voorzien van een link naar de site Beveiligde Betaling https://pay.mediavakanties.com, waarmee u deze wijzigingen kunt accepteren of weigeren.

Opmerking : Indien u dit voorstel tot wijziging heeft afgewezen en de procedure daarvoor heeft doorlopen op de site https://pay.mediavakanties.com, blijven de eerdere voorwaarden geldig.
Volgens de algemene voorwaarden van de Beveiligde Betaling kan een reservering alleen door de verhuurder worden geannuleerd in geval van overmacht. (waterschade in de accommodatie bijvoorbeeld).

In dit geval dient de verhuurder een schadevergoeding betalen aan de huurder ter grootte van het hetzelfde bedrag dat de huurder had moeten betalen indien deze had geannuleerd.

Voorbeeld : Een huurder heeft het totale bedrag aan huur à 1.000 euro betaald. Volgens de huurvoorwaarden raakt de huurder 50 % van het betaalde bedrag kwijt, ofwel 500 euro, indien deze de reservering 20 dagen voor aanvang van het verblijf annuleert. In het geval dat de verhuurder annuleert, moet deze : 1) de 1.000 euro aan ontvangen huur terugbetalen, 2) de huurder 50 % van het huurbedrag, ofwel 500 euro aan schadevergoeding betalen.

Beveiliging

Ja, want de overgemaakte bedragen worden op een aparte rekening gezet en pas overgemaakt naar de verhuurder op de eerste dag van het verblijf. Fraude wordt daardoor uitgesloten.

U dient goed na te gaan dat u daadwerkelijk gebruik maakt van deze service en een reservering maakt op https://pay.mediavakanties.com voorzien van het sleutelsymbool, dat aangeeft dat het om een beveiligde verbinding gaat via SSL met vermelding van "AKENA TECHNOLOGIES".

Het is goed mogelijk dat het gaat om een frauduleuse email. Reageer niet en stuur ons een email met de gegevens van de verhuurder.

Het is goed mogelijk dat het gaat om een frauduleuse site. Stuur ons een email met de gegevens van de verhuurder.

In geval van problemen

Nadat de reservering is gedaan dienen beide partijen akkoord te gaan om de huurvoorwaarden te wijzigen. Indien u al heeft gereserveerd, is het niet meer mogelijk om van de huurder te eisen dat hij akkoord moet gaan met andere voorwaarden.

Zolang u nog niet heeft gereserveerd kan de verhuurder eenzijdig de huurvoorwaarden in een dossier wijzigen.

Het voorstel dat door de verhuurder is verstuurd heeft een beperkte geldigheidsduur. Mocht deze zijn verlopen, dan kunt u opnieuw contact opnemen met de verhuurder voor een nieuw voorstel.

De verhuurders zijn, net zoals huurders, niet altijd bereikbaar. Mocht u na 3 dagen niets hebben vernomen en heeft u gedurende deze periode geprobeerd hem telefonisch te bereiken, neem dan contact met ons op via claim@mediavakanties.com waarin u het reserveringsnummer dat begint met een # vermeldt.

Het gaat uitsluitend om problemen die zich bij aankomst voordoen en die in de volgende lijst worden genoemd :

A. De accommodatie heeft ernstige schade geleden (brand, overstroming, schade), of er is sprake van geluidsoverlast met de volgende kenmerken :

1)aanzienlijk

2) door de verhuurder niet aangegeven

3) er kan geen normaal gebruik worden gemaakt van de accommodatie

B. De accommodatie is niet die in de huurvoorwaarden wordt aangegeven

C. De accommodatie is nog steeds niet beschikbaar of is nog 3 uur na het tijdstip van de huuraanvang zoals in de huurvoorwaarden is opgenomen bezet.

D. De verhuurder overhandigt de sleutels niet

Verstuur ons hoe dan ook een SMS via het noodnummer +33 6 44 63 19 45 :

 • binnen 24 uur na aanvang van de huurperiode
 • met het reserveringsnummer dat begint met # (bijv. #56543)
 • waarbij u aangeeft om wat voor soort probleem het gaat en hoe wij u kunnen bereiken (emailadres, telefoon, enz.)

NB :Dit nummer ontvangt uitsluitend SMS en geen telefonische oproepen.

U dient tevens alle bewijzen te verzamelen waarmee het ernstige probleem kan worden aangetoond (foto's, emails, gespreksoverzichten, -opnames, enz.). Verwijder geen SMS-berichten die naar het bovenstaande nummer zijn verstuurd.

Uw dossier zullen wij handmatig in behandeling nemen en wij nemen, op werkdagen, zo spoedig mogelijk contact met u op.