Menu

Zorg ervoor dat uw huurders u online betalen met de Beveiligde Betaling

De belangrijkste voordelen van de Beveiligde Betalingservice

De inschrijving voor de Beveiligde Betalingservice is optioneel. U hoeft zich dus niet in te schrijven, maar dan wordt deze service niet in uw advertentie aangeboden.

Indien u bent ingeschreven, dan kunt u zelf bepalen in welke van uw advertenties deze service wordt aangeboden.

Indien in een van uw advertenties deze Beveiligde Betalingservice wordt aangeboden, dan kan de huurder altijd nog bij uitzondering een directe betaling doen.
De Beveiligde Betalingservice geeft een meerwaarde aan de verhuur van uw vakantiewoning. Hiermee vergroot u de zekerheid en het reserveringsgemak voor de huurder. Daarmee ontvangt u meer aanvragen en dus meer boekingen.
Betaling met een creditcard is het veiligst.
De verhuurder overlegt met de huurder over een reserveringsvoorstel. De verhuurder kiest zelf zijn huurders en bepaalt zijn eigen huurvoorwaarden.
Geen gedoe meer met het doen van reserveringen per post ! Met maar enkele muisklikken kunt u een reserveringsvoorstel naar een huurder versturen en deze kan dan de reservering bevestigen. Een reservering kan dus in enkele minuten worden gedaan.

Er wordt een huurcontract in PDF formaat automatisch naar u en naar de huurder verstuurd. Dit contract dat door beide partijen is ondertekend geeft u een grote rechtszekerheid en hiermee heeft u niet meer de lastige \"papieren\" versie meer nodig.

Het contract wordt automatisch in de voertaal van de huurder vertaald.
In de meeste gevallen kunt u met enkele muisklikken een reserveringsdossier maken, en vervolgens hoeft u alleen maar te wachten totdat het huurbedrag op uw bankrekening staat. De Beveiligde Betalingservice zorgt voor de rest.
Met de betalingswijze "enkel reservering" kunt u de Beveiligde Betaling gebruiken voor alleen de aanbetaling (25 % van het huurbedrag). Het restbedrag wordt dan betaald zoals op voorhand is overeengekomen tussen huurder en verhuurder.

Voor de reservering bent u met deze betalingswijze verzekerd van een snelle en veilige betaling met een creditcard en geeft u een grote vrijheid voor de betaling van het eindbedrag, in contanten of via girale overschrijving .

Bovendien worden daarmee de administratiekosten, rond 1 % van het huurbedrag, gedrukt.
De administratiekosten vanaf minder dan 1 % van het huurbedrag (zie detail van de laagste administratiekosten).
U bepaalt zelf de valuta van het huurbedrag en ontvangt het huurbedrag minus de administratiekosten in deze valuta. De Beveiligde Betalingservice zorgt voor de juiste koers.

Hoe dien ik gebruik te maken van de Beveiligde Betaling ?

Met de link "Uw Beveiligde Betalingsaccount" in het menu van uw huurdersaccount kunt u zich inschrijven.

Opmerking : Om gebruik te kunnen maken van de Beveiligde Betalingservice dient u de service Security+ in uw account te activeren. Indien u deze desactiveert, dan wordt de Beveiligde Betalingsaccount ook gedesactiveerd.

Opmerking : Na het invullen van het formulier duurt het 1 tot 3 dagen om uw identiteit te controleren.
Als u staat ingeschreven kunt u de huurvoorwaarden voor elke advertentie standaard instellen. Dit gaat als volgt :

 • Ga naar de pagina "Uw advertenties"
 • Klik op "Beheer en aanpassingen" in uw advertentie
 • Scroll naar onderen naar de rubriek "Beveiligde Betaling"
 • Klik op "Standaard Huurvoorwaarden"

Hiermee worden uw reserveringsdossiers voor het gemak van tevoren ingevuld. U kunt deze uiteraard wijzigen bij het maken van uw dossier.
Als de standaard huurvoorwaarden zijn ingevuld kunt u beginnen met het maken van uw reserveringsdossiers via de link "Nieuw reserveringsdossier".
U kunt van de service gebruik maken voor aanvragen via andere sites.

Het is met name nuttig voor gratis advertentiesites, waar huurders het vaak prettig vinden dat de advertentie betrouwbaar is. Er hoeft alleen maar "Beveiligde Betaling MediaVakanties.com" in uw advertentie vermeld te worden op de betreffende site. U kunt een reserveringsvoorstel naar de huurder versturen en de verdere procedure verloopt via https://pay.mediavakanties.com.

De reserverings- en betalingsprocedure

De verhuurder gaat naar de pagina op MediaVakanties.com die hij gebruikt voor het maken van een reserveringsdossier. Nadat hij dit heeft bevestigd, wordt het reserveringsvoorstel naar de huurder per email verstuurd met een SMS bericht.

Belangrijk : Zorg ervoor dat u het juiste telefoonnummer en emailadres van de huurder gebruikt, want anders ontvangt de huurder het reserveringsvoorstel niet.
Het reserveringsvoorstel heeft een geldigheidsduur die door u bepaald wordt. Hiervan kunt u niet meer afwijken.

U kunt dan ook voor deze advertentie geen andere voorstellen meer doen en uw kalender MediaVakanties wordt voor deze periode geblokkeerd. Mocht u deze periode willen verhuren aan een andere huurder, dan dient u dit dossier eerst te annuleren.

Tip : Zorg ervoor dat u de geldigheidsduur van de reserveringsvoorstellen niet te lang maakt, want anders wordt uw vakantiewoning onnodig bezet gehouden (een duur van 48 uur is redelijk)
Met de verstuurde email kan de huurder naar een pagina gaan op de site Beveiligde Betaling https://pay.mediavakanties.com

De verhuurder wordt gevraagd naar deze pagina te gaan om :

 • Accepteer de huurvoorwaarden die u heeft bepaald
 • Accepteer de gebruikersvoorwaarden van de service
 • Ondertekenen
 • Betaal het bedrag voor de reservering met een creditcard

Nadat deze vier stappen zijn doorlopen is de vakantiewoning gereserveerd. Er is nu sprake van een contractuele verbintenis, waaraan beide partijen gehouden zijn. Een contract in PDF formaat, dat door beide partijen is ondertekend, eventueel vertaald in de voertaal van de huurder, is automatisch per email verstuurd.
In het geval van een "Standaard"betaling (met een reservering die meer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf is gedaan), wordt via de creditcard van de huurder 30 dagen voor aanvang van het verblijf het restbedrag afgeschreven.
Wij betalen het huurbedrag terug op de bankrekening van de huurder op de 3e dag van het verblijf, of in geval van een late betaling van de huurder, 30 dagen na de laatste betaling.

De betaling van het huurbedrag

Er bestaan 2 betalingsmogelijkheden :

"Standaard"betalingswijze

 • 25% van het huurbedrag met een creditcard bij de reservering
 • 75 % wordt 30 dagen voor aanvang van het verblijf via de creditcard afgeschreven

of indien de reservering in minder dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf is gedaan

 • 100 % van het huurbedrag via de creditcard.

Betalingswijze "Uitsluitend reservering"

 • 25 % van het huurbedrag te betalen met een creditcard tijdens de reservering
 • 75 % wordt direct aan de verhuurder bij aankomst overgemaakt volgens de overeengekomen betalingswijze (cheque, contant, vakantiecheque)

Let op : In het geval van "Uitsluitend reservering" wordt het restbedrag (75 %) direct overgemaakt van huurder naar verhuurder. Deze betaling valt niet onder de Beveiligde Betalingsservice en wordt daardoor ook niet gecontroleerd, noch gegarandeerd.
Alleen creditcards uit de volgende landen worden geaccepteerd : Frankrijk, Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Portugal, Duitsland, België, Nederland, Ierland, Luxemburg, Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Finland.
In het geval van een "Standaard"betaling meer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf, wordt het volledige bedrag tijdens de reservering (25 % van het huurbedrag) via een afschrijving met de creditcard (75 % van het huurbedrag) 30 dagen voor aanvang van het verblijf betaald.

De huurder dient te beschikken over een creditcard die geldig is tot en met aanvang van het verblijfen waarbij de limiet het toelaat om het resterende bedrag te kunnen betalen.
Wij stellen drie oplossingen voor :

 • Het probleem met zijn bank oplossen als het gaat om het creditlimiet of saldotekort
 • Het restbedrag met een andere kaart betalen
 • Contact met ons opnemen voor een girale overschrijving

In geval dat het restbedrag niet kan worden betaald, dit ondanks tussenkomst van de Beveiligde Betalingsservice en de alternatieve oplossingen, zal de reservering door de huurder als geannuleerd worden beschouwd. U behoudt de bedragen die overeengekomen zijn in uw annuleringsvoorwaarden.
Wij wachten tot de aanvang van het verblijf met het overmaken van de bedragen aan de verhuurder, opdat de huurder kan worden terugbetaald in geval van annulering of bij problemen in de vakantiewoning.

In de tussentijd worden de bedragen op een tijdelijke rekening gezet voor de vakantiewoning.
Het plaatsen van bedragen op een tijdelijke rekening heeft als enig doel om de transactie te beveiligen en te zorgen dat er kan worden terugbetaald in geval van annulering of bij problemen in de vakantiewoning. Wij ontvangen hiervoor geen enkele financiële vergoeding.
De bedragen worden op een tijdelijke rekening gezet van een fondsbeheerder, genaamd Mangopay SA, vergunninghouder van de Franse centrale bank en de Europese centrale banken. Met de keuze voor deze fondsbeheerder worden de bedragen veilig beheerd.

De servicekosten en annuleringskosten

Deze kosten dekken de bankkosten en de administratiekosten van de reserveringsdossiers. Deze kosten, geheven over de overgemaakte bedragen, komen voor rekening van de verhuurder. Deze kosten worden niet geheven over bedragen die worden terugbetaald.

 • "Standaard"betalingswijze
  2,5 % excl. BTW over het huurbedrag
 • Betalingswijze "Uitsluitend reservering"
  3,8 % excl. BTW van de aanbetalingen, ofwel 0,95 % excl. BTW over het huurbedrag
Voor de annuleringskosten berekent de Beveiligde Betalingsservice 2 % op alle bedragen die aan de huurder worden teruggestort. Dit bedrag dekt de bankkosten en de administratiekosten voor het dossier. Deze worden door de huurder of verhuurder betaald, dit hangt af van degene die de annulering heeft gedaan.

Wijziging en annulering

Ja, maar dit hangt af van de datum waarop hij de reservering annuleert en de annuleringsvoorwaarden die zijn bepaald. In sommige gevallen krijgt hij geen bedragen meer terug.
Als de reservering is gedaan bestaat er een contractuele verbintenis tussen de huurder en de verhuurder. Deze overeenkomst kan alleen maar worden gewijzigd als beide partijen daarmee akkoord gaan.

Mocht de huurder een of meerdere zaken van de reservering willen wijzigen (bijv. de huurperiode), dan moet hij daarvoor bij u een verzoek indienen. Gaat u akkoord, dan kunt u een nieuw voorstel doen en die u hem per email verstuurd en die hij moet accepteren op een speciale pagina van de site https://pay.mediavakanties.com. Mocht hierbij de huur worden verhoogd, dan moet de huurder deze verhoging betalen.

Indien :

 • er geen nieuw voorstel door de verhuurder wordt gedaan
 • de huurder het nieuwe voorstel niet accepteerd

blijven de eerdere huurvoorwaarden geldig.
U kunt dit eenzijdig doen zolang de vakantiewoning niet is gereserveerd, dat wil zeggen zolang de huurder tijdens de reservering niet heeft betaald.

Als de woning eenmaal is gereserveerd bestaat er een contractuele verbintenis tussen beide partijen. U kunt de huurvoorwaarden niet zonder akkoord van de huurder wijzigen. U kunt uiteraard wel een wijziging voorstellen.

Er wordt dan een email aan de huurder verstuurd met daarin een link om de wijzigingen te accepteren of te weigeren op de site https://pay.mediavakanties.com.

Opmerking : Zonder formeel akkoord van de huurder blijven de eerdere voorwaarden geldig.
De algemene voorwaarden van de Beveiligde Betaling bepalen dat u een reservering enkel kunt annuleren in geval van overmachtwaardoor het gebruik van de accommodatie in normale omstandigheden onmogelijk is (bijv. waterschade).

In dit geval krijgt de huurder alle gestorte bedragen volledig terugbetaald, en u dient hem een schadevergoeding te betalen gelijk aan het bedrag dat u had moeten betalen indien u op dezelfde datum geannuleerd zou hebben.

Voorbeeld : Een huurder heeft het totale bedrag aan huur à 1.000 euro betaald. Volgens de huurvoorwaarden raakt de huurder 50 % van het betaalde bedrag kwijt, ofwel 500 euro, indien deze de reservering 20 dagen voor aanvang van het verblijf annuleert. In het geval dat de verhuurder annuleert, moet deze : 1) de 1.000 euro aan ontvangen huur terugbetalen, 2) de huurder 50 % van het huurbedrag, ofwel 500 euro aan schadevergoeding betalen.

Enkele zaken om te weten

De Beveiligde Betalingsservice is slechts een middel om de reservering te kunnen maken en de directe betaling veilig te laten verlopen tussen de huurder en verhuurder. Wij worden hierbij door hen niet gemachtigd. Op geen enkel moment behoren de bedragen die gestort worden aan ons toe.
Wij bieden geen borgservice aan. In feite is bij een betaling met een creditcard, ook wanneer er op een later tijdstip wordt teruggestort, sprake van bankkosten. Als wij een borgservice zouden aanbieden, dan lopen de kosten voor de verhuurder erg op, ook indien er nauwelijks gebruik van zou worden gemaakt.