Menu
Verbinding met de huurderszone

Ga gerust op pad

Verzekering voor vakantiewoningen

ADAR en ADAR+ (Europ Assistance)

MediaVakanties.com zorgt ervoor dat de kwaliteit van het aanbod en de veiligheid van de gebruikers streng wordt bewaakt, zodat de huurders optimaal kunnen genieten van hun vakantie.

Bepaalde risico's zoals annulering of onderbreking van het verblijf, huurschade, hulp tijdens de reis, enz. kunnen vrijblijvend worden verzekerd.

De verzekeringen ADAR en ADAR+ zijn speciaal ontwikkeldvoor huurders van vakantiewoningen tussen particulieren.
Verzekeringen
ADARADAR+
Tarief 4% van de huur van de vakantiewoning5% van de huur van de vakantiewoning
Let op : de verzekering dient te worden afgesloten binnen 10 dagen die volgen na de ondertekening van het huurcontract.
Geografische dekking Europese Unie, Zwitserland, Monaco, AndorraWereld
ANNULERING VAN HET VERBLIJF
Voorbeeld : U moet uw vakantie annuleren wegens ziekte
Detail van de garanties
Ziekte, ongeval of overlijden
(met inbegrip van terugkomende aandoening en zwangerschapscomplicatie)
Aanbetaling + restbedrag tot 15 000 €
Materiële schade aan de eigen woning of aan kantoor
Ontslag van de verzekerde of van de echtgeno(o)t(e)
Annulering door een medereiziger
Zie nadere uitlegZie nadere uitleg
ONDERBREKING VAN HET VERBLIJF
Voorbeeld : U moet uW vakantie onderbreken vanwege een skiongeval
Detail van de garanties
In geval van repatriëring op medische gronden of in geval van een vervroegde thuiskomst wordt het niet benutte landelijke vervoer terugbetaald Gederfde huur, tot 15 000 €
Zie nadere uitlegZie nadere uitleg
CIVIELE AANSPRAKELIJKHEID VAKANTIEPLAATS
Voorbeeld : Uw kind laat de kraan open staan en veroorzaakt waterschade
Detail van de garanties
Lichamelijke en materiële schade ten gevolge van brand, ontploffing, waterschade Ter waarde van € 1.500.000,-
Schade aan roerende en onroerende zaken die eigendom zijn van de eigenaar van het gehuurde goed Tot 2 500 € met een eigen risico van 75 €
Zie nadere uitlegZie nadere uitleg
PERSONENBIJSTAND TEN GEVOLGE VAN ZIEKTE OF VERWONDING TIJDENS DE REIS
Voorbeeld : U bent getroffen door een skiongeval of u bent ziek geworden tijdens uw reis
Detail van de garanties
Niet gedekt
Repatriëring Werkelijke kosten
Terugkeer van gezinsleden of een verzekerde medereiziger per trein 1ste klas of per vliegtuig in economy class
taxikosten bij aankomst en vertrek
Ziekenhuisbezoek (heen/terug + 7 nachten hotel) 80 € per nacht
Begeleiding van de kinderen Retourticket
Voorschot van de kosten van ziekenhuisopname in het buitenland en medische kosten ten laste van de verzekerde komen Per persoon en per verzekeringstermijn :
30 500 €
Noodzakelijke tandartskosten 160 €
Eigen risico 30 €
Verlenging van het verblijf (4 nachten) 80 € per nacht
Vervangende chauffeur
Vervroegde thuiskomst vanwege een ziekenhuisopname van een gezinslid per trein 1ste klas of per vliegtuig in economy class
taxikosten bij aankomst en vertrek
Zie nadere uitleg
BIJSTAND BIJ OVERLIJDEN
Detail van de garanties
Niet gedekt
Repatriëringskosten van het lichaam bij overlijden Reële kosten
Kosten van lijkkist of urn 1500 €
Terugkeer van gezinsleden of een verzekerde medereiziger per trein 1ste klas of per vliegtuig in economy class
taxikosten bij aankomst en vertrek
Vervroegde thuiskomst bij overlijden van een gezinslid per trein 1ste klas of per vliegtuig in economy class
taxikosten bij aankomst en vertrek
Formaliteiten bij overlijden (heen/terug + 2 nachten) 80 € per nacht
Zie nadere uitleg
REISBIJSTAND
Voorbeeld : U bent getroffen door een skiongeval of u bent ziek geworden tijdens uw reis
Detail van de garanties
Niet gedekt
Voorschot van de strafrechtelijke borgtocht 15 300 €
Voorschot en bekostiging van de honoraria van de advocaat 1 525 €
Terugkeer bij schadegeval aan eigen woning per trein 1ste klas of per vliegtuig in economy class
taxikosten bij aankomst en vertrek
Dringende berichten doorgeven
Verzending van medicijnen
Bijstand bij diefstal, verlies of vernieling van documenten
Voorschot geld 1 500 €
Reisbijstand
Opsporings- en reddingskosten 1 525 €
Reddingskosten op afgebakende skipiste Reële kosten
Zie nadere uitleg
NON CONFORMITEIT VAN HET GEHUURDE GOED
Voorbeelden : er kan geen gebruik worden gemaakt van het zwembad, de afstand naar zee blijkt groter te zijn dan vermeld, enz.
Detail van de garanties
Niet gedekt
Weigering bezetting door de huurder ten gevolge van een niet-conformiteit van het gehuurde goed Door de eigenaar geïnde bedragen
Zie nadere uitleg
GARANTIE GELDVERLIES TEN GEVOLGE VAN ONEERLIJKE OF FRAUDULEUZE PRAKTIJKEN
Voorbeeld : U bent opgelicht door de advertentieplaatser of de verhuurder van het verhuurde object
Detail van de garanties
Niet gedekt
Verhuring op frauduleuze wijze Terugbetaling van de bedragen betaald door de bedrogen huurder en geïnd door de eigenaar
Zie nadere uitleg
Duur van de bijstandsgaranties binnen een limiet van 3 opeenvolgende maanden.
Tarief 4% van de huur van de vakantiewoning5% van de huur van de vakantiewoning

Het ingaan van de verzekering en de bijstand

Voor alle aanspraken op de verzekering (schadevergoeding), dient u contact op te nemen met het cabinet Albinet :

  • Per post : Cabinet Albinet, 5 Cité de Trévise, 75009 PARIJS -FRANKRIJK
  • Per email : claim@cabinetalbinet.fr
  • Per fax : +33 (0)1 48 01 84 83

Voor alle aanspraken op de verzekering (directe bijstand door de maatschappij in geval van een probleem ter plaatse), neem contact op met EUROP ASSISTANCE.

  • Per telefoon +33 (0)1 41 85 80 02, 7 dagen, 24 uur of per fax +33 (0)1 41 85 85 71.


BELANGRIJKE PUNTEN


Voor alle aanvragen ter wijziging van het contract neemt u contact op met het cabinet Albinet (zie hierboven).

Let op, om de garantie van non conformiteit te laten lopen dient u een papieren versie van de advertentie van de dag van de boeking te bewaren.