Menu
Verbinding met de huurderszone

De algemene voorwaarden

De hier genoemde algemene voorwaarden dienen ervoor om de bepalingen en algemene voorwaarden van de diensten van AKENA Technologies, hoofdkantoor MediaVakanties - AKENA Technologies
133, rue Simon Vollant
Parc de La Cessoie
59130 Lambersart
FRANCE, met een kapitaal van 760000 euro, te definiëren en waarmee internetgebruikers gratis advertenties van vakantiewoningen kunnen bekijken.

De gebruiker van deze service wordt hierna de Internetgebruiker genoemd.

Deze service is beschikbaar op de websites die onder de volgende benaming worden ingedeeld"netwerk MediaVakanties.com".

De advertenties op de websites van het netwerk MediaVakanties.com vallen onder de verantwoordelijkheid van de samensteller(s) ervan. AKENA Technologies wijst alle aansprakelijkheid af ten aanzien van de nauwkeurigheid en de juistheid van de advertenties.

De internetgebruiker erkent dat de websites van het netwerk MediaVakanties.com slechts bedoeld zijn voor kleine advertenties.

AKENA Technologies bemoeit zich in geen enkel geval met de transacties tussen verhuurder of zijn vertegenwoordiger en de huurder of zijn vertegenwoordiger.

AKENA Technologies leent alle aansprakelijkheid af ten aanzien van de kwaliteit, de veiligheid, de rechtmatigheid van de woningen, of de nauwkeurigheid van de informatie in de on-line advertenties. Tevens vallen de betrouwbaarheid van de advertentiezetter betreffende het te verhuren object en de betrouwbaarheid van de huurders ten aanzien van betalingen van alle bijbehorende services niet onder deze verantwoordelijkheid.

De internetgebruiker is bekend met het feit dat het netwerk MediaVakanties.com de op- en aanmerkingen van huurders over de accommodaties op twee manieren behandelt. Dit vanwege de aansprakelijkheid, maar ook om de kwaliteit van de accommodaties te waarborgen. Negatieve opmerkingen worden dusdanig bekeken of deze op waarheid berusten. Mochten deze terecht zijn, dan wordt de advertentie definitief verwijderd uit het gegevensbestand of de verhuurder wordt gevraagd om de advertentie aan te passen. De positieve op- en aanmerkingen worden op het netwerk MediaVakanties.com geplaatst. Door middel van procedures en controles is het voor verhuurders onmogelijk om zelf commentaar te leveren in hun advertentie.

De internetgebruiker wordt op de hoogte gesteld dat zijn emailadres en overige persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt, noch aan derden worden verstrekt. Hij ontvangt van MediaVakanties.com twee emails waarmee een opmerking gemaakt kan worden over de recreatiewoning (indien gehuurd) en in het bijzondere geval, bij een klacht van de huurder, een email om de gegevens van een vakantiewoning te controleren. Deze emails dienen geen commercieel doel, maar deze dienen om de kwaliteit te verbeteren van de recreatiewoningen die door de internetgebruiker worden aangeboden.

De internetgebruiker beschikt over het recht van toegang, van wijziging, van rectificatie en verwijdering van gegevens. Om van dit recht gebruik te maken dient het contactformulier te worden gebruikt door te klikken op deze link.